czw.. wrz 29th, 2022

Sekretarz generalny ONZ domaga się dokładnego zbadania wszystkich doniesień o miejscach pochówku w Izjum w celu postawienia przed sądem, a także powiedział, że nie widzi żadnych oznak zakończenia przez Rosję wojny z Ukrainą.

Wszystkie doniesienia o miejscach pochówku w Izyum muszą zostać dokładnie zbadane, aby upewnić się, że osoby odpowiedzialne zostaną postawione przed wymiarem sprawiedliwości.

O tym powiedział sekretarz generalny ONZ António Guterres na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa.

„Najnowsze doniesienia o miejscach pochówku w Izyum są niezwykle niepokojące. Wszystkie te doniesienia muszą zostać dokładnie zbadane, aby zapewnić odpowiedzialność. Osoby odpowiedzialne muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności w uczciwych, niezależnych procesach. Ofiary i ich bliscy mają prawo do sprawiedliwości, ochrony i zadośćuczynienie – powiedział Guterres.

Sekretarz Generalny podkreślił również, że konieczne jest położenie kresu bezkarności za popełnianie zbrodni międzynarodowych.

„We wszystkich tych wymiarach Międzynarodowy Trybunał Karny odgrywa ważną rolę w zapewnieniu skutecznego ścigania” – powiedział Guterres.

Wyraził także zaniepokojenie organizacją tzw. referendów na okupowanych terytoriach Ukrainy.

„Każda aneksja terytorium państwa przez inne państwo za pomocą groźby lub użycia siły jest pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego” – dodał sekretarz generalny.

Guterres dodał, że nie widzi żadnych oznak zakończenia przez Rosję wojny z Ukrainą.

„Ostatnie wydarzenia są niebezpieczne i niepokojące. Odciągają nas od jakiejkolwiek perspektywy pokoju i przybliżają nas do niekończącego się cyklu horroru i rzezi. Ta bezsensowna wojna może spowodować niezmierzone szkody na Ukrainie i na całym świecie. konflikt stał się przedmiotem debaty. Posiadanie broni jądrowej musi potwierdzić swoje zobowiązanie do niestosowania i całkowitego wyeliminowania broni jądrowej” – podkreślił sekretarz generalny.

Przypomnijmy, że ukraiński minister spraw zagranicznych Dmitrij Kuleba podkreślił w ONZ znaczenie dostarczenia Ukrainie niezbędnej broni i pociągania Rosji do odpowiedzialności.

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.