czw.. paź 6th, 2022

Powiemy, z jakich powodów emeryci na Ukrainie mogą stracić emeryturę.

Co roku, po kontroli wypłat emerytur, którą wspólnie przeprowadza Fundusz Emerytalny, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Polityki Społecznej, niektórzy emeryci są pozbawiani emerytury. Obowiązujące przepisy, czyli ustawa o „Obowiązkowym ogólnokrajowym ubezpieczeniu emerytalnym”. Istnieje kilka powodów, dla których można wycofać emerytury. To na nich przy podejmowaniu decyzji powołują się organy terytorialne funduszu emerytalnego lub sądy.

Artykuł 49 Ustawy Ukrainy „O obowiązkowym państwowym ubezpieczeniu emerytalnym” określa cztery przypadki zakończenia wypłaty emerytury:

  • jeżeli emerytura została przyznana osobie na podstawie dokumentów zawierających nieprawdziwe informacje, np. popełniono błąd w nazwisku lub wpłynęły wypłaty na podstawie fałszywych dokumentów,
  • jeżeli emeryt wyjechał za granicę, a przed powrotem na Ukrainę, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej,
  • w przypadku śmierci emeryta,
  • jeśli dana osoba nie otrzymała wypłaty emerytury w ciągu sześciu miesięcy.

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.