niedz.. wrz 25th, 2022

W ramach programu pomocy Ukraińcom dotkniętym wojną UNHCR rozszerza kategorie osób, które mogą kwalifikować się do tych świadczeń.

Poinformowała o tym fundacja charytatywna „Prawo do ochrony” – oficjalny partner w zbieraniu danych do pomocy finansowej.

Obecnie pomoc finansową mogą otrzymać nie tylko zagrożone osoby wewnętrznie przesiedlone, jak miało to miejsce wcześniej, ale także osoby dotknięte działaniami wojennymi w niektórych regionach, a także osoby, które powróciły do stałego miejsca zamieszkania (w szczególności z zagranicy). ).

Mówimy o 2200 UAH na osobę miesięcznie przez trzy miesiące .

Teraz możesz ubiegać się o pomoc:

 • IDPs, którzy przeprowadzili się po 24.02.22.
 • Osoby, które nie przeniosły się po 24.02.2022 r., ale ucierpiały w wyniku działań wojennych w obwodach: dniepropietrowskim, zaporoskim, kirowohradzkim, odeskim, połtawskim, sumskim, charkowskim, czerkaskim i czernihowskim.
 • Ukraińcy, którzy powrócili do swoich miejsc stałego zamieszkania po tym, jak zostali zmuszeni do przeniesienia się do innego regionu/kraju w wyniku działań wojennych 24 lutego 2022 r.
 • Wnioskodawcy muszą mieć dochód nie większy niż 5400 UAH na osobę miesięcznie i nie otrzymywali wcześniej od innych organizacji międzynarodowych.

Ponadto osoby muszą spełniać jedną z kategorii podatności:

 • Rodzina z jednym rodzicem (lub ojcem lub matką) z jednym lub większą liczbą dzieci poniżej 18 roku życia lub z osobami starszymi (55 lat lub więcej).
 • Rodzina, na czele której stoi jedna lub kilkoro samotnych osób starszych (w wieku 55 lat lub starszych) lub starsza osoba z co najmniej jednym dzieckiem w wieku poniżej 18 lat.
 • Rodziny z jedną lub kilkoma osobami niepełnosprawnymi, chorobami przewlekłymi lub specjalnymi potrzebami.
 • Rodziny zastępcze opiekujące się dziećmi bez opieki lub dziećmi odebranymi rodzicom (wymagane są dokumenty).

Jakie informacje będziesz musiał podać:

 • Imię i nazwisko zgodnie z dokumentem tożsamości.
 • Miejsce i data urodzenia, numer telefonu (na który otrzymasz SMS o otrzymaniu środków!).
 • Numer identyfikacji podatkowej.
 • Akt urodzenia dzieci (jeśli jest dostępny).
 • Numer karty bankowej (karty JPidtrimka nie są odpowiednie).
 • Wszelkie dokumenty potwierdzające przynależność do kategorii podatności (certyfikaty, windy itp.).

Wszyscy członkowie rodziny muszą być obecni w celu rejestracji danych. W przypadku rodzin, których członkami są osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, które nie mogą przybyć do punktu rejestracji, rejestracja jest dozwolona na podstawie oryginałów dokumentów po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ich stan zdrowia.

Gdzie udać się po pomoc

Każdy region posiada punkty rejestracyjne. Dodatkowo dla każdego regionu utworzono kanał telegramowy, w którym można śledzić informacje o pracy grup ewidencyjnych w terenie, które będą podróżować do różnych osiedli.

Adresy punktów zbierania danych na stronie internetowej Fundacji „Prawo do Ochrony” . Lista będzie aktualizowana w miarę otwierania nowych punktów rejestracji.

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.