niedz.. wrz 25th, 2022

Prawnik wyjaśnił, czy mężczyźni odpowiedzialni za służbę wojskową mogą odmówić wezwania i czy odpowiedzialność jest za to przewidziana.

Muszą istnieć konkretne powody odmowy otrzymania wezwania.

Ten stwierdził prawnik Rostislav Kravets, piszą „Fakty” .

Eksperci radzą ci dokładnie przejrzeć agendę, którą chcą ci przekazać. To właśnie znajdująca się na niej informacja, jeśli jest wskazana z błędem, jest podstawą do odmowy wezwania.

Możesz odmówić wezwania , jeśli w dokumencie znajdują się nieprawidłowe dane lub pod warunkiem, że zostanie przekazany przez osobę nieuprawnioną – w przypadku wezwania przez przedstawiciela TRO lub policji obywatel ma prawo odmówić.

Możesz również odrzucić porządek obrad, jeśli nie ma pieczęci wojskowego urzędu rejestracji i zaciągu / podpisu komisarza wojskowego. Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia błędu w wypełnionych wezwaniach i odmowy podpisania, pracownik wojskowego biura rekrutacyjnego musi sporządzić akt odmowy przyjęcia (w obecności świadków).

„Nie ma takich zasad doręczania wezwań. Jest tylko zasada, że wezwanie musi przekazać osoba upoważniona przez komisariat wojskowy , czyli przedstawiciele TPO lub policji nie mogą po prostu chodzić i przekazywać te wezwania. Powinna to zrobić osoba upoważniona przez komisariat wojskowy (ośrodek rekrutacji i pomocy społecznej), która przekaże odpowiednie wezwania – zauważa prawnik.

Agenda musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko; rok urodzenia i adres poborowego; miejsce pracy; rodzaj porządku obrad; data, godzina i adres, kiedy i gdzie musisz się stawić; imię i nazwisko, pieczęć, podpis, nazwisko, imię i nazwisko kierownika wojskowego urzędu meldunkowego i rekrutacyjnego.

Nie ponosi się odpowiedzialności za odrzucenie porządku obrad z ważnych powodów. Można jednak nałożyć grzywnę, jeśli obywatel naruszył zasady rachunkowości wojskowej. Osoba ma prawo odwołać się do sądu lokalnego, jeśli zostanie udowodnione, że obywatel nie naruszył zasad rachunkowości, nie ponosi odpowiedzialności.

Oznacza to, że po odmowie i sporządzeniu ustawy sprawa zostaje przekazana do rozpatrzenia kierownikom ośrodka rekrutacyjnego, który może pobrać grzywnę od 850 do 1700 hrywien za naruszenie zasad rejestracji wojskowej.

Przypomnijmy, że mężczyźni mogą wyjechać za granicę za miesięczną składką na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy. Szczegóły tutaj.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.