niedz.. wrz 25th, 2022

Coroczne badanie Ifo Business wykazało, że na początku sierpnia 2022 r. niedobór wykwalifikowanych pracowników w Niemczech osiągnął nowy poziom. Dlatego kraj opracował plan przyciągnięcia wysoko wykwalifikowanych migrantów. Co to za plan, przeczytaj w materiale TSN.ua

Według Schengenvisainfo.com niemieckie Ministerstwo Pracy wkrótce złoży rządowi federalnemu propozycję przyciągnięcia wykwalifikowanych obcokrajowców. Kraj chce stworzyć tak zwaną „mapę szans”, która zostanie przekazana migrantom w systemie punktowym.

Kto zostanie zatrudniony

Program dla migrantów będzie zawierał cztery kryteria – kandydat musi mieć co najmniej 35 lat, mieć stopień naukowy, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, musi znać język lub był wcześniej w Niemczech. Kryteria te tworzą „mapę możliwości”. Każdy, kto spełni co najmniej trzy z tych czterech kryteriów, będzie miał możliwość przyjazdu do Niemiec i poszukiwania pracy.

Jednak w nadchodzących latach Niemcy będą prawdopodobnie musiały wymyślić coś więcej niż „mapę szans”, aby wypełnić luki w sile roboczej w wielu branżach, mówi Besarta Bayrami, założycielka SchengenVisaInfo.com. W ostatnich latach w Niemczech uproszczono niektóre przepisy dotyczące migracji zarobkowej. Jednym z powodów takich decyzji jest fakt, że średni wiek ludności kraju jest obecnie znacznie wyższy niż wcześniej. W ciągu najbliższych 15 lat prawie 13 mln osób aktywnych zawodowo osiągnie ustawowy wiek emerytalny.

Według Ifo Business, teraz Niemcy potrzebują specjalistów z następujących branż:

  • branża noclegowa i eventowa – ok. 64% niedoboru pracowników,
  • magazyny i przechowywanie produktów – 62,4%,
  • usługodawcy – 54,2% firm zgłosiło brak wykwalifikowanych pracowników,
  • sektor produkcyjny – 44,5%,
  • produkcja żywności – 58,1%,
  • przedsiębiorstwa detaliczne – 41,9%;
  • firmy budowlane – 39,3%;
  • hurtownicy – 36,3%.

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.