niedz.. wrz 25th, 2022

Czego ukraińscy uchodźcy mogą spodziewać się od początku jesieni w Polsce, Niemczech, Francji i innych krajach europejskich

Zmiany w Polsce

W Polsce hrywna nie będzie się już zmieniać w korzystnym tempie

Aby uchodźcy z Ukrainy w Polsce mogli wymieniać gotówkowe hrywny na złote po akceptowalnym kursie, w marcu banki centralne Ukrainy i Polski zgodziły się wymieniać pieniądze po stałym kursie – około 7 hrywien za 1 zł. Maksymalnie jedna osoba mogła wymienić do 10 tysięcy hrywien. PKO Bank Polski uruchomił taką wymianę w 100 oddziałach, planowano, że Narodowy Bank Ukrainy wykupi do 10 mld hrywien. Jak podaje ukrayina.pl, z tej możliwości skorzystało ok. 80 tys. osób, Ukraińcom udało się wymienić 681 mln hrywien. Ale ponieważ zainteresowanie programem spadło, planują zwinąć go 10 września.

Ukraińscy uchodźcy otrzymają mieszkania

Województwo polskie rozda 50 mieszkań uchodźcom z Ukrainy. Jak podaje Yavp.pl , uchodźcy z Ukrainy dostaną pięćdziesiąt darmowych mieszkań. Mieszkanie przeznaczone jest dla Ukraińców, którzy otrzymali ochronę czasową w województwie opolskim. Do tej pory w programie objętych zostało 49 lokali w 17 jednostkach administracyjnych Polski i rozważane są możliwości zwiększenia liczby mieszkań dla uchodźców.

Mieszkania socjalne o powierzchni 40-50 m2 wraz z remontami, niezbędnymi meblami i hydrauliką zapewnione są uchodźcom do dwóch lat. Następnie będzie służył obywatelom polskim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Co zmieni się dla ukraińskich uczniów w Polsce

Dla wszystkich uczniów w polskich szkołach więcej elementów związanych z obronnością będzie uwzględnionych w przedmiocie Edukacja dla Bezpieczeństwa. Studenci nauczą się rozkładać i składać broń, korzystać z pneumatyki, jak reagować na zagrożenia związane z walką. Innowacje dotyczą również egzaminu maturalnego – „matura”. W szczególności uczniowie będą mieli więcej czasu na jego skompilowanie, a także więcej samych zadań.

Teraz, aby być zwolnionym z uczęszczania na zajęcia wychowania fizycznego, dzieci w wieku szkolnym będą potrzebowały zaświadczenia od lekarza specjalisty, a nie lekarza rodzinnego.

Zmiany w Niemczech

Niemcy zaczną liczyć dni bezwizowe

Ukraińcy przebywający w Niemczech bez uzyskania statusu ochrony czasowej, których dni bezwizowe kończą się do 31 sierpnia, czyli 90 dni w ciągu 180 dni, muszą albo opuścić kraj, albo zalegalizować.

Do 31 sierpnia Ukraińcy mogli przebywać w Niemczech, niezależnie od stosowania ruchu bezwizowego czy deportacji. Jeśli ruch bezwizowy kończy się do końca lata, ochronę tymczasową należy wydać przed 1 września. Jeśli 90 dni bezwizowego pobytu w Niemczech kończy się od 1 września do 1 grudnia, musisz złożyć wniosek o rejestrację statusu. Dla Ukraińców przybywających do Niemiec od 1 września nie jest konieczne ubieganie się o status ochronny, można legalnie przebywać w kraju bez wizy przez 90 dni.

Ceny transportu publicznego wzrosną w Niemczech od 1 września

Od 1 września zniesiono koncesje na podróż dla Ukraińców. Bilet bez limitu za 9 euro straci ważność, będziesz musiał zapłacić za taryfę według nowych stawek. Być może cena biletu wzrośnie o 60 euro. Ostateczna decyzja w sprawie realizacji inicjatywy nie została jeszcze podjęta. Niektórzy przewoźnicy opowiadają się za przedłużeniem obowiązywania taryf letnich do końca października. Umożliwiło to znalezienie rozwiązania korzystnego zarówno dla pasażerów, jak i firm transportowych. Możliwe też, że bilety zimowe będą kosztować 29 lub 49 euro.

Jakie zmiany czekają Ukraińców we Francji

Francja musi przedłużyć status ochrony tymczasowej

Ukraińcy we Francji, którzy wydali status ochrony czasowej, po sześciu miesiącach pobytu muszą go odnowić. W przeciwnym razie należne płatności zostaną anulowane.

Zezwolenie na pobyt APS dla wielu Ukraińców wygasa dokładnie we wrześniu, 6 miesięcy po przybyciu do kraju. Aby nadal otrzymywać pomoc ADA, musisz odnowić swój APS w prefekturze, w której mieszkasz. Informacje o tym, jak to zrobić i dokąd się udać, znajdują się na rządowej stronie internetowej . Wnioski należy składać nie wcześniej niż 3 tygodnie przed zakończeniem APS, ale nie później niż 3 dni od tej daty.

Ukraińcy proszeni są o jak najszybsze przesłanie do właściwego wydziału terytorialnego OFII następujących dokumentów:

 • francusko-ukraiński wniosek o odnowienie ADA, opatrzony datą i podpisany,
 • kopię ważnego zezwolenia na pobyt czasowy dla każdego pełnoletniego członka rodziny,
 • kopię dokumentu potwierdzającego dostępność środków (pasek wypłaty, umowy o pracę) otrzymanego od momentu wjazdu do Francji.

W celu szybkiego przetworzenia wskazane jest przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną do właściwego wydziału terytorialnego zgodnie z wydziałem zamieszkania. W przypadku wysłania pocztą, na kopercie należy umieścić słowa Renouvellement ADA Ukraine.

Zmiany w Czechach

Dotacje mieszkaniowe dla uchodźców zostaną anulowane

Państwo przyznało dotację na mieszkanie w wysokości 250 koron (10 euro) na osobę dziennie, a ze względu na wysokie ceny w metropolii miasto przeznaczyło dodatkowe 140 koron na użytkowanie mieszkania. Od września praski ratusz anuluje dodatkowe płatności dla właścicieli domów, którzy przyjmują ukraińskich uchodźców. Jak powiedział burmistrz stolicy Zdeněk Hřib, miasto nie może dalej pełnić roli państwa w kryzysie uchodźczym, a pieniądze należy przeznaczyć na rozwiązanie problemu gwałtownego wzrostu cen energii. „Od września miasto przestanie płacić dotacje. W niektórych przypadkach pomoc może skończyć się wcześniej, już w sierpniu” – ostrzegł burmistrz.

Zmiany dla Ukraińców w Hiszpanii

Hiszpania pomoże uchodźcom

W sierpniu uchodźcy z Ukrainy otrzymali pomoc finansową w wysokości 400 euro na osobę dorosłą i 100 euro na nieletniego. Pomoc finansowa dla ukraińskich uchodźców zostanie udzielona w ciągu 6 miesięcy. Aby otrzymać pieniądze, uchodźcy muszą spełnić następujące kryteria:

 • posiadają status ochrony czasowej w Hiszpanii,
 • nie być wspieranym przez oficjalne organizacje charytatywne i nie otrzymywać od nich pieniędzy,
 • mieć pozwolenie na pobyt
 • nie zarabiać.

Szwajcaria sprawdzi dochód

Jak się teraz okazało, aby otrzymać pomoc społeczną, uchodźcy ukraińscy, którzy chcą otrzymać pomoc społeczną w Szwajcarii, muszą dostarczyć informacji o dochodach i majątku zarówno na Ukrainie, jak iw Szwajcarii. Jeśli osoba ze statusem S (specjalny status dla uchodźców ukraińskich aktywowany przez władze szwajcarskie 11 marca 2022 r.) wycofuje środki z rachunków bankowych lub otrzymuje inne płatności na Ukrainie, zostanie to uwzględnione w ocenie dochodów.

Co nowego dla Ukraińców w Irlandii

Darmowe kursy i stypendium

17 sierpnia irlandzki rząd zatwierdził program pomocy dla Ukraińców – od września ukraińscy uchodźcy mogą bezpłatnie uczęszczać na kursy i otrzymać stypendium. W roku akademickim 2022-2023 Ukraińcy mieszkający w Irlandii, którzy otrzymali status uchodźcy, mogą uczyć się bezpłatnie. Szkolenia prowadzone są w następujących dyscyplinach:

 • Rolnictwo,
 • leśnictwo,
 • edukacja weterynaryjna,
 • Wędkarstwo.

Czesne jest bezpłatne, dodatkowo studenci tych kursów otrzymają stypendium w wysokości 6115 euro, które będzie dzielone miesięcznie na rok.

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.