wt.. paź 4th, 2022

Krewni czwórki, która zginęła podczas szturmu na wieżę telewizyjną w Wilnie w styczniu 1991 roku, domagali się postawienia byłego prezydenta ZSRR przed sądem.

Po śmierci ostatniego przywódcy Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa Sąd Okręgowy w Wilnie umorzył sprawę cywilną dotyczącą jego odpowiedzialności za śmierć cywilów podczas szturmu na wieżę telewizyjną w stolicy Litwy 13 stycznia 1991 r. Zginęło wtedy łącznie 14 osób.

W czwartek 1 września Delfi podało .

Krewni czterech, którzy zginęli podczas szturmu na wieżę telewizyjną w Wilnie i budynek Komitetu Radia i Telewizji przez sowieckie wojsko, złożyli prywatnie pozew cywilny przeciwko Michaiłowi Gorbaczowowi. Starali się udowodnić, że Gorbaczow, ówczesny prezydent ZSRR i naczelny dowódca sił zbrojnych, sprawował kontrolę nad armią, ale nie podejmował działań mających na celu zapobieżenie agresji na Litwie i tym samym powstrzymanie popełnienia międzynarodowej zbrodni.

W maju Sąd Rejonowy Miasta Wilna przesłał dokumenty z tego pozwu do rosyjskiego MSZ w celu przekazania Gorbaczowowi.

– Pozew wytoczono przeciwko konkretnej osobie, byłemu prezydentowi Związku Radzieckiego, po jego śmierci sukcesja jest niemożliwa – powiedział Aurim Zukauskas, przedstawiciel wileńskiego Sądu Okręgowego.

Od decyzji sądu, podjętej w środę, można się odwołać do Wileńskiego Sądu Okręgowego w ciągu siedmiu dni.

Wcześniej, w 2017 roku Sąd Okręgowy Wileński, który rozpatrzył sprawę 13 stycznia, skierował do M. Gorbaczowa wezwanie na przesłuchanie jako świadka specjalnego w sprawie, ale Rosja odmówiła jego doręczenia.

Przypomnijmy, że 30 sierpnia zmarł pierwszy i jedyny prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow. Ostatni przywódca Związku Radzieckiego zmarł w wieku 91 lat.

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.