niedz.. wrz 25th, 2022

Pomoc dla noworodków urodzonych przedwcześnie lub ze złożoną patologią jest dla rodziców bezpłatna, świadczenia te są opłacane z budżetu państwa na rzecz placówek medycznych.

Priorytetowymi usługami Programu Gwarancji Medycznych-2022 są „Opieka medyczna nad noworodkami w skomplikowanych przypadkach noworodkowych”.

O tym informują eksperci z Ministerstwa Zdrowia.

Oznacza to, że pomoc dzieciom urodzonym przedwcześnie lub mającym złożoną patologię jest dla rodziców bezpłatna, za usługi te są opłacane przez placówki medyczne z budżetu państwa. Należy zauważyć, że takie usługi są bezpłatne w placówkach medycznych, które zawarły umowy z Narodową Służbą Zdrowia Ukrainy (NHSU).

Miejsce rejestracji lub faktyczne miejsce zamieszkania rodziców w celu uzyskania opieki medycznej nie ma znaczenia.

Jeżeli lekarz prowadzący ma uzasadnione podejrzenie porodu powikłanego lub przedwczesnego, patologii u noworodka, skieruje rodzącą kobietę do szpitala, który może zapewnić opiekę noworodkową. Pomoc udzielana jest również bezpłatnie, gdy jest udzielana przez zespół pogotowia ratunkowego, przeniesiona z innego szpitala lub świadczona przez wizytujący zespół pogotowia ratunkowego i intensywnej terapii neonatologicznej.

Taryfa rekompensuje:

  • opieka medyczna i pielęgniarska 24/7;
  • intensywna opieka nad noworodkami i świadczenie usług medycznych na wszystkich etapach leczenia;
  • niezbędne badania laboratoryjne i instrumentalne;
  • zapewnienie wsparcia oddechowego;
  • leki z Krajowego Wykazu, wyroby medyczne i materiały eksploatacyjne zgodnie z normami branżowymi w zakresie ochrony zdrowia oraz dokumentacją medyczno-technologiczną, a także dostarczane w ramach zamówień scentralizowanych Ministerstwa Zdrowia, innych programów budżetów centralnych i samorządowych itp. .

Przypomnijmy, że we Lwowie ukraińscy lekarze wraz z brytyjskimi kolegami uratowali pacjenta przed amputacją, przeszczepiając „płatę” tkanek wielkości 15 cm od uda do podudzia.

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.